Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Tjenester

Som følge av sterkt vekst og gode resultater ønsker vi å investere i flere innovative selskaper. Vi bistår gjerne bedrifter vi tar eierposisjoner i med aktivt styrearbeid.

Tjenester

Strategisk planlegging

Personalutvelgelse

Tilrettelegging av markedsføring

Nettmarkedsføring

Resultatlønn

Internasjonalisering

Kom i kontakt med oss!