Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Tidligere eierskap: TakeCargo AS

TakeCargo AS

Esacon AS var i sin tid initiativtager til etableringen av transportnavnet og selskapet TakeCargo AS. Tanken bak det var todelt:

Man ville utvikle en fremtidsrettet løsning for transportavvikling som i langt større grad enn de eksisterende sikret at beskjeder om hvilken transport som skulle gjennomføres ble gitt raskere og mer effektivt enn tidligere mellom alle parter som inngår i transportkjeden (transportører, leverandører, transportkjøper/kjeder). Dermed kunne hver enkelt bil fylles opp med bedre presisjon og ikke minst større fyllingsgrad enn tidligere. Dette sikret en mer effektiv distribusjon og lavere CO2 avtrykk.

En annen effekt av løsningen var at de store kjøperne av transporttjenester ved denne løsningen ikke ble «låst» i transportsystemet til en stor transportør (hvilket de gjerne var tidligere). Systemet ga f. eks. Coop, Ica og Norgesgruppen en anledning til å kjøpe transporttjenester basert på leverandørenes ytelse av disse tjenestene, ikke leverandørenes IT-løsninger.

I tillegg til å være hovedeier og initiativtager sørget Esacon AS for at selskapet TakeCargo AS fikk innvilget forskningsstøtte til denne satsingen. I 2014 ble løsningen solgt videre til selskapet Tradesolution AS som eies i fellesskap av alle de store dagligvarekjedene i Norge. Løsningen benyttes i dag av alle disse selskapene og har stor miljømessig effekt. Økonomien i selskapet er også svært god.